คัดลอกลิงค์
July19

July19

ปีที่เข้าร่วม 2019

ชอบท่องเที่ยว รักการเดินทาง และชอบเขียนไดอารีบันทึกความทรงจำต่างๆ