คัดลอกลิงค์
หมีขาว ขั้วโลก

หมีขาว ขั้วโลก

ปีที่เข้าร่วม 2020

คนธรรมดา ๆ ที่ธรรมดา