คัดลอกลิงค์
Addlifer

Addlifer

ปีที่เข้าร่วม 2020

รีวิวการใช้ชีวิตประจำวัน การนำสิ่งของรอบกายมาดัดแปลงหรือใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการถ่ายทอดเทคนิคการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนที่สนใจ

3

บทความ