คัดลอกลิงค์
YONG-D

YONG-D

ปีที่เข้าร่วม 2020

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับ