คัดลอกลิงค์
สมองไหล

สมองไหล

ปีที่เข้าร่วม 2019

เจ้าของเพจ “สมองไหล” บนเเอพฯ Blockdit เเละนักเขียนเพจ facebook ชื่อ “ไปให้ถึง100ล้าน