คัดลอกลิงค์
Benz on Earth

Benz on Earth

ปีที่เข้าร่วม 2020

เป็นครูบนดอย กิน-อยู่-ใช้ชีวิตเอาตัวรอดแบบดอยๆ ตามฉบับสาวกรุงแท้ๆ