คัดลอกลิงค์
gapjariya

gapjariya

ปีที่เข้าร่วม 2020

เป็น moviegoer ที่มองว่าสุนทรียศาสตร์ช่วยยกระดับจิตใจของผู้คนได้ ชอบดูฟุตบอล ชอบเสพงานเขียน เหนืออื่นใดคือชอบอากาศบริสุทธิ์