คัดลอกลิงค์
ต้นตาล

ต้นตาล

ปีที่เข้าร่วม 2020

อยากมี “ ความสุข “ ก็จงรู้จักรักษาคนดี และจงรู้จักตัดคนเลวออกจากชีวิตเรา