คัดลอกลิงค์
นาย สามารถ สว่างเถื่อน

นาย สามารถ สว่างเถื่อน

ปีที่เข้าร่วม 2020

ทุกความรู้สึกที่กลั่นออกมาทุกตัวอักษรมีที่ทาจากหัวใจ