คัดลอกลิงค์
ดวงพร ภาคถิน

ดวงพร ภาคถิน

ปีที่เข้าร่วม 2020

นักศึกษาปี 4 สาขานิเทศศาสตร์ ที่มีอาชีพเป็นครูสอนเต้น ผู้ที่ชื่นชอบในวงการ kpop เป็นชีวิตจิตใจ