คัดลอกลิงค์
เกรียงไกร

เกรียงไกร

ปีที่เข้าร่วม 2020

การเขียน ช่วยเติมเต็ม สิ่งที่ว่างเปล่าในชีวิต