คัดลอกลิงค์
user iconนายรอเฉด

นายรอเฉด

ปีที่เข้าร่วม 2019

ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้น เริ่มต้นที่ได้อ่าน เมื่ออ่านจึงได้รู้ เมื่อได้รู้จึงได้เขียน แค่ได้

5

บทความ