คัดลอกลิงค์
นาย รอเฉด

นาย รอเฉด

ปีที่เข้าร่วม 2019

ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้น เริ่มต้นที่ได้อ่าน เมื่ออ่านจึงได้รู้ เมื่อได้รู้จึงได้เขียน แค่ได้เขียนมันไป แค่นั้นก็ดีต่อใจ