คัดลอกลิงค์
ตุ๊กติ๊ก

ตุ๊กติ๊ก

ปีที่เข้าร่วม 2020

วัชรา ไวว่อง (ตุ๊กติ๊ก) มีเรื่องราวมากมายที่อยากบอกเล่า แชร์ประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นหรือส่วนรวม