คัดลอกลิงค์
user iconยืนมองปลาที่ท่าน้ำ

ยืนมองปลาที่ท่าน้ำ

ปีที่เข้าร่วม 2019

ชื่อ พัชราภรณ์ แพงวงศ์ อายุ13ปี น้ำหนัก51 ส่วนสูง155 เป็นคนจัวหวัดนครพนม ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

3

บทความ