คัดลอกลิงค์
ทางกลับบ้าน

ทางกลับบ้าน

ปีที่เข้าร่วม 2020

จุดที่สูงที่สุดของชีวิต อาจจะยังไม่ใช่จุดจบของชีวิตและจุดที่ต่ำที่สุดของชีวิตก็ไม่ใช่จุดจบของชีวิตเช่นกัน ชีวิตของคนเรามันต้องสู้และมีความหวังให้ไปจนถึงจุดสุดท้ายที่เราหมดลมหายใจ