คัดลอกลิงค์
อุดมการณ์  ทองเทพ

อุดมการณ์ ทองเทพ

ปีที่เข้าร่วม 2019

สนใจเรื่องลี้ลับ มนุษย์ต่างดาว ชอบทำกับข้าว และเขียนเรื่องราวลงเว็บไซต์