คัดลอกลิงค์
เขม นภาพร

เขม นภาพร

ปีที่เข้าร่วม 2020

จงเชื่อว่าทุกๆ อย่างสามารถเป็นจริงได้ ขอแค่มุ่งมั่นและตั้งใจทำมันจริง ๆ