คัดลอกลิงค์
ช. ช่างชม

ช. ช่างชม

ปีที่เข้าร่วม 2020

นักคิด(มาก), นัก(อยาก)เขียน "ไม่ได้เขียนเป็นเรื่องเป็นราว เพียงแต่มีเรื่องราวมาเขียน.."

เหรียญ

มือใหม่อยากเล่า

มือใหม่อยากเล่า

มือใหม่ไฟแรง

มือใหม่ไฟแรง