คัดลอกลิงค์
ดาเรศร์ แววจันทร์

ดาเรศร์ แววจันทร์

ปีที่เข้าร่วม 2019

เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ เป็นกวี และบ้าบอล