คัดลอกลิงค์
ชวิน รวิทิวากุล

ชวิน รวิทิวากุล

ปีที่เข้าร่วม 2020

Content writer และแอดมินเพจ Gen why ผู้รักการเขียนและการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะเรื่องจิตวิทยา สุขภาพ และประเด็นในสังคม เพราะเชื่อว่าเหตุการณ์หลายๆ อย่างในสังคมสามารถอธิบายได้ด้วยมุมมองทางจิตวิทยา และแน่นอนว่าเมื่อมีคำอธิบาย เราจะหาทางแก้ปัญหาได้