คัดลอกลิงค์
นรณา

นรณา

ปีที่เข้าร่วม 2020

INTP รักในความสงบและความอิสระ เข้าใจในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าคณิตศาสตร์