คัดลอกลิงค์
กัลย์สุดา จรูญทรัพย์วัฒนะ

กัลย์สุดา จรูญทรัพย์วัฒนะ

ปีที่เข้าร่วม 2019

นิสิตสามย่านผู้พยายามตะเกียกตะกายตัวเองออกเดินทางผ่อนคลายชีวิต