คัดลอกลิงค์
ทูตเทวะ

ทูตเทวะ

ปีที่เข้าร่วม 2021

ผู้เขียนสนใจและศึกษาเรื่องราวคติชนวิทยา เทววิทยา โหราศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้ทั้งหมดมาสู่ศาสตร์ เทวะบำบัด เพื่อเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ทราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริง

เหรียญ

มือใหม่อยากเล่า

มือใหม่อยากเล่า

มือใหม่ไฟแรง

มือใหม่ไฟแรง