คัดลอกลิงค์
ราชินีมังกร

ราชินีมังกร

ปีที่เข้าร่วม 2019

เป็นคนชอบค้นคว้า ชอบคิด และจดบันทึก