คัดลอกลิงค์
ขุนหัสดิน ณ บางขวาง

ขุนหัสดิน ณ บางขวาง

ปีที่เข้าร่วม 2021

กรรมคือแรงผลักดัน

เหรียญ

มือใหม่อยากเล่า

มือใหม่อยากเล่า

มือใหม่ไฟแรง

มือใหม่ไฟแรง