คัดลอกลิงค์
ปลั๊กไฟ

ปลั๊กไฟ

ปีที่เข้าร่วม 2019

กำลังศึกษาป.โท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย