คัดลอกลิงค์
NightWolf

NightWolf

ปีที่เข้าร่วม 2021

มีมุมมองที่เรียบง่ายในเรื่องราวต่างๆ ชอบคิดและทำความเข้าใจจากเหตุและผลที่แท้จริง

เหรียญ

มือใหม่อยากเล่า

มือใหม่อยากเล่า

มือใหม่ไฟแรง

มือใหม่ไฟแรง