คัดลอกลิงค์
chuon_ch

chuon_ch

ปีที่เข้าร่วม 2019

นักเขียนมือสมัคร นิสิตสาขาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ นิเทศจุฬาฯ