คัดลอกลิงค์
MIS

MIS

ปีที่เข้าร่วม 2021

เป็นคนชอบเล่าเรื่องราวต่างๆ ในแบบของตัวเองการตีความการจับใจความ เข้าใจหน้าที่ของผู้พูดและผู้ฟังได้เป็นอย่างดี และมีความเชื่อว่าหนึ่งเหตุการณ์มีมากกว่าหนึ่งเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งมุมมอง แต่หนึ่งบุคคลมีกว่าหนึ่งมุมมอง

เหรียญ

มือใหม่อยากเล่า

มือใหม่อยากเล่า