คัดลอกลิงค์
นายกฤษฎ์พลัฏฐ์  มีศรี (ครูปฐม)

นายกฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี (ครูปฐม)

ปีที่เข้าร่วม 2020

ข้าราชการบำนาญ (ครู) งานถนัด 1.แต่งเพลง 2.ทำคลิป 3.ร้องเพลง4.นอน

เหรียญ

ผู้กำกับจำเป็น

ผู้กำกับจำเป็น

บทความของฉัน