คัดลอกลิงค์
Thanataporn umket

Thanataporn umket

ปีที่เข้าร่วม 2020

ออมเอง MC - MSU / JR 17 เผชิญหน้าเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งงานเขียน ทุกครั้งที่เราเขียนงานเราคิดเสมอว่าถึงแม้เราไม่ใช่นักเขียนที่ดีที่สุด แต่เราก็ตั้งใจเขียนมันให้ดีที่สุด

บทความของฉัน