ประกาศ เปลี่ยนวิธีเข้าสู่ระบบ

เปลี่ยนบัญชีการเข้าสู่ระบบเป็น TrueID

"ผู้ใช้เดิม จะต้องเข้าสู่ระบบ In-Trend และเชื่อมต่อบัญชีเข้ากับ TrueID เพื่อรักษาข้อมูล" ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562